Opgeleverd

Speuren naar de bronstijd in Waterweide

30 september '21

Grootebroek ligt vol met resten uit de Bronstijd. Voorafgaand aan de bouw van de wijk Waterweide fase 1 deden archeologen in 2018 daar onderzoek. Ze ontdekten een dorpje uit de Bronstijd met boerderijen en heel veel slootjes. Al deze sporen zijn wel 3500 jaar oud!

Sporen van wel 3500 jaar oud

Ook bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Waterweide fase 2 wordt eerst archeologisch onderzoek gedaan. Begin september groeven de archeologen van ADC ArcheoProjecten in samen werking met advies- en ingenieursbureau SWECO lange sleuven. Er zijn er al meer dan 10 lange sleuven gegraven en ook hier liggen de bronstijdsporen vlak onder het gras. In deze lange sleuven zijn vele honderden bronstijdslootjes gevonden en ook is er al een boerderij ontdekt. Het Noordhollandsdagblad heeft een artikel geschreven over het onderzoek en de unieke aanpak die hier is toegepast. Na de archeologische werkzaamheden wordt direct aansluitend gestart met het bouwrijp maken voorafgaand aan de start van de bouw. 

Bekijk hier het artikel in het NHD

Zoeken naar boerderijen, grafheuvels en akkers

De komende week graven de archeologen nog enkele sleuven en zullen dan op een aantal interessante plaatsen een groter gebied onderzoeken. Ze zijn specifiek op zoek naar boerderijen, grafheuvels en oude akkers uit de Bronstijd. We zijn benieuwd wat zij allemaal gaan tegenkomen, we houden jullie op de hoogte!

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Waterweide VOF, een samenwerking van BPD Ontwikkeling BV en Zondag Ontwikkeling BV. Ook worden de werkzaamheden in nauwe samenwerking met gemeente Stede Broec en Archeologie West-Friesland uitgevoerd.

Op bovenstaande luchtopname zijn de eerste sleuven in het nieuwbouwgebied Waterweide fase 2 te zien. Op de achtergrond de nieuwbouwwijk Waterweide fase 1. Foto: ADC ArcheoProjecten.