Terug naar de Bronstijd

11 april '18

Op de plek van nieuwbouwplan Waterweide is de eerste bovenlaag van de grond weggegraven. De archeologische dienst West-Friesland krijgt daardoor de mogelijkheid de grond eronder te onderzoeken. Voor hen een unieke kans om het gebied in kaart te brengen en zich uitgebreid in de bronstijd te verdiepen. Zo zijn de eerste sporen van een huis uit de bronstijd al gevonden. Slechts een laagje grond van 34 tot 40 centimeter diep geeft deze geheimen prijs. Het volledig bericht is terug te vinden in het Dagblad voor West-Friesland van maandag 9 april jl.

Na het archeologisch onderzoek zal een start gemaakt worden met het bouwrijp maken ten behoeve van de nieuwbouw.

Archeologische vondsten
  Planning Waterweide
  Voorzieningen Waterweide