Opgeleverd

Bouwupdate de Vlindertuin september'20

30 september '20

Het is weer tijd voor een bouwupdate. Van aannemer Kuin ontvingen we de stand van zaken van de bouw van de woningen in de Vlindertuin.

image alt

Voortgang Vlindertuin

De vakantie is al weer enige weken achter de rug en er wordt volop gewerkt aan de woningen. Het weer slaat een beetje om en de herfst is in aantocht. De bouwlampen zullen ’s morgens en bij donker weer ook weer worden ontstoken.

Alle begane grondvloeren en 1e verdiepingsvloeren zijn gelegd en de planning is om in november de 1e kappen op de woningen aan te brengen. Zoals u kunt zien op een van de foto's, worden de benodigde materialen op de verdiepingen gehesen, zodat de werkzaamheden daar voortgang kunnen hebben en is de metselaar ook bij een aantal woningen van start gegaan met de gevels.

De bouwrouting loopt van bouwnummer 1 naar 32.

Prognose en overige zaken

De prognose voor de oplevering van de woningen is het 3de kwartaal van 2021, doorlopend naar het 4de kwartaal. Een specifieker tijdspad kan de aannemer momenteel niet meedelen Uiteraard zijn dit prognoses op basis van de nu aanwezige planning, indien er zich onvoorziene zaken voordoen zoals bijvoorbeeld; vorst, hevige regenval, leveringsproblemen van materialen, vertraging bij Nuts-bedrijven of faillissement van een onderaannemer, dan kan er een verschuiving plaatsvinden.

Aan deze prognose kunnen daarom geen rechten ontleend worden. De oplevering zal in ieder geval conform het contract binnen het beschikbare aantal werkbare werkdagen na gereed komen begane grondvloer plaatsvinden.

Zodra er een wijziging in de prognose zich voordoet, zal de aannemer je daarvan in kennis stellen.

De datums voor het indienen van meerwerkopties zijn verstreken. Daarnaast wil de aannemer je eraan herinneren dat je niet op de bouwplaats mag komen in verband met Covid-19. Ook vanwege je veiligheid is het niet verstandig de bouwplaats te betreden zonder afspraak.