Ook nieuwsgierig naar plandeel Waterweide?

31 oktober '17

In het Beeldkwaliteitsplan van Waterweide vind je de ontwerpprincipes voor de leef- en beeldkwaliteit van Waterweide. Het vormt na vaststelling het kader voor de uitwerking van de plannen in Waterweide. 

Ter inzage

Het ontwerp van het Beeldkwaliteitsplan ligt ter inzage bij de Gemeente. U kunt de stukken bekijken via de website www. officielebekendmakingen.nl of het beeldkwaliteitsplan bekijken via onderstaande button.

   

  Visie Waterweide
  Planning Waterweide