Vondsten uit de bronstijd

Op locatie waar in de toekomst nieuwbouwplan Waterweide verrijst vindt op het moment archeologisch onderzoek plaats. Archeologen van ADC ArcheoProjecten en Archol BV zijn bezig met onderzoek van dit gebied. Op het perceel zijn sporen gevonden van een dorpje uit de Bronstijd, ongeveer 3500 jaar geleden. Omstreeks 1400 voor Chr. werden hier boerderijen gebouwd en akkers aangelegd. Net als nu moest de grond goed gedraineerd worden, daarom vinden we tientallen slootjes uit de Bronstijd. In deze slootjes bevindt zich het afval van de Westfriese bronstijdboeren zoals stukken aardewerk en vele dierenbotten.

Graaf mee!

Het is elke dag weer spannend wat er aangetroffen wordt. Een keer meekijken of zelfs meegraven? Dat kan! In de meivakantie is de opgraving open voor publiek. Zie onderstaande flyer voor de exacte data. U kunt zich voor 27 april aanmelden bij Carla Soonius via [email protected].

 

Graaf mee met de archeologen