Presentatie verkavelingsplan

1 mei '17

Om de omwonenden op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in hun woonomgeving met betrekking tot het nieuwbouwplan Waterweide zal hen op 11 mei het stedenbouwkundig plan en een verkavelingsopzet worden gepresenteerd. Stedenbouwkundig bureau Plein06 heeft hiervan een opzet gemaakt om een indruk te kunnen geven van de inrichting en de sfeer van het plan. Op deze avond is nog geen nieuws over de te ontwikkelen woningen zodoende is deze avond ook niet bedoelt voor belangstellenden die interesse hebben in een woning in dit plan.

Omgeving Waterweide
  Waterweide
  Planning