Waterweide, wat er nu gebeurt en er nog aankomt

13 december '21

In Grootebroek krijgt de nieuwe woonwijk Waterweide al aardig vorm. De afgelopen jaren is er gebouwd aan een levendige en ruim opgezette wijk met ruim 300 nieuwbouwwoningen verdeeld over kleine buurtjes. De helft van de woningen is in verkoop gebracht en 2 eilanden, de Moestuin en de Vlindertuin, zijn bewoond. En er volgt de komende tijd nog meer moois op nieuwe eilanden in Waterweide. Lees wat er nog wordt ontwikkeld in dit nieuwe woongebied in Stede Broec.

image alt

De Bloementuin in aanbouw

Op dit moment worden de 1e woningen (31) gebouwd in de Bloementuin, het volgende eiland van Waterweide dat wordt gerealiseerd. De vorderingen van de bouw konden we onlangs al goed zien dankzij prachtige dronebeelden. Deze maand start naar verwachting ook de bouw van 32 woningen in het 2e deel. Jammer genoeg kunnen we deze start bouw niet feestelijk inluiden met een officiële handeling, vanwege de huidige corona-maatregelen. We hopen dit in 2022 te kunnen inhalen óf hier een online event voor te organiseren.

image alt

Nieuw aanbod Waterweide

De komende jaren wordt Waterweide verder uitgebreid met nog 3 nieuwe eilanden. Op het eerstvolgende eiland komen 60 nieuwbouwwoningen en een kleinschalig appartementengebouw. Naar verwachting start de verkoop van dit eiland, van Zondag Ontwikkeling, in de 1e helft van 2022. In een latere fase, maar ook nog in 2022, volgt het eiland 'het Erf' met 17 woningen. Het sluitstuk van Waterweide is 'de Dorpstuin', een eiland met circa 80 nieuwbouwwoningen.

image alt

Vorderingen op de 1e eilanden

De afgelopen periode heeft advies- en ingenieursbureau Sweco de 1e eilanden - de Moestuin en de Vlindertuin - woonrijp gemaakt. Zo heeft de openbare ruimte van de Moestuin een groene invulling gekregen en wordt in december het groen aangelegd in De Vlindertuin. Beide eilanden krijgen ook nog een speelvoorziening, die wordt gekozen in samenspraak met de bewoners. Voor de Moestuin wordt deze momenteel ingekocht. De bewoners van De Vlindertuin hebben 3 ontwerpen voorgelegd gekregen en kunnen nu hun voorkeurstem uitbrengen. Het meest gekozen ontwerp wordt uiteindelijk aangelegd. Tot slot heeft Koninklijke Oosterhof Holman in opdracht van Waterweide VOF alle bruggen voor de 1e fase aangelegd. Het is een mooi plaatje geworden!

Vaarwater in de wijk en naar het Nassaupark

In nauw overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Gemeente Stede Broec is vaarwater in de wijk aangelegd en tevens vaarwater van de wijk richting Nassaupark. Alle wensen en eisen zijn samengevat in een Watervergunning voor Waterweide.

Om vanuit de wijk Waterweide naar het Nassaupark te kunnen varen, zijn het afgelopen jaar verschillende werkzaamheden uitgevoerd: waterpeilen zijn aangepast, er zijn beschoeiingen geplaatst en er is zelfs een dam vervangen voor een mooie brug bij Nassaupark.

Op enkele plekken blijkt het vaarwater binnen de wijk Waterweide niet te voldoen aan de richtlijnen van de afgegeven Watervergunning. De komende periode zal de aannemer deze punten verhelpen en wordt het vaarwater op deze plekken op de juiste diepte gebracht.

Voorbereidingen fase 2

Na de bouwvak afgelopen zomer is gestart met archeologisch onderzoek in fase 2. Bij dit onderzoek, dat inmiddels is afgerond, zijn mooie sporen gevonden van onze voorouders uit de Bronstijd, maar helaas niet zoveel als gedacht. Sweco is momenteel bezig met voorbereidend grondwerk op de nieuwe eilanden, zoals de aanleg van vaarwater en het plaatsen van beschoeiingen. Tegelijkertijd legt onze bruggenbouwer een aantal verkeersbruggen aan. De fiets- en voetgangersbruggen volgen op een later moment. Medio februari start Sweco met het bouwrijp maken van fase 2. Vanaf dan worden rioleringen, kabels, leidingen en bouwwegen aangelegd.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang en de verkoop van woningen op de nieuwe eilanden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Waterweide, dan blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

  Vragen? Neem contact op
  Voorziening in de buurt