Veel belangstelling voor 'meegraaf' dagen!

17 mei '18

Inmiddels zijn de dagen waarop meegelopen mocht worden met de archeologen voorbij.  De belangstelling was groot en er zijn vele 'schatten' uit de bodem gehaald. Onderstaand een foto impressie van deze dagen.

 

 

Content benodigd om de pagina te publiceren.

'schatten uit de bodem'

Content benodigd om de pagina te publiceren.

Graven in Waterweide

  Planning Waterweide
  Ligging Plan Waterweide